Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.78.2020

Zarządzenie Nr OR . 78 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 marca 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.136.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 2091 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W § 1. Zarządzenia Nr OR.136.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników skreśla się pkt. 2.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Sandra Gzella-Warzocha, dnia: 2020-03-17
utworzony: 16-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu