Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.81.2020

Zarządzenie Nr OR . 81 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2020r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/943/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia opłaty za pobyt w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

  1. Ustala się koszt pobytu na 2020r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58 w wysokości 5 003,00 zł.  
  2. Koszt pobytu, o którym mowa w ust.1 obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 31 marca 2021r.

 § 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie. 

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Warot, dnia: 2020-03-19
utworzony: 18-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu