Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.85.2020

Zarządzenie Nr OR . 85 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr OR.70.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Uchyla się Zarządzenie Nr OR.70.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów.

 § 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.  

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Warot, dnia: 2020-03-26
utworzony: 18-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu