Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.86.2020

Zarządzenie Nr OR . 86 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Chorzowie.

Na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r; poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r; poz. 506 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Powierzyć Pani Marii Krannich pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 6 z siedzibą przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie.

§ 2

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola następuje na okres od dnia 1 kwietnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r.

 § 3

Obowiązki i uprawnienia Pani, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-03-31
utworzony: 26-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu