Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.87.2020

Zarządzenie Nr OR . 87 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyznaczania, użytkowania i ustalenia stawek opłat abonamentowych za wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15) oraz z art. 22 ust. 1 i 2 w zw. z art.  19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.03):

zarządzam:

 § 1

Niniejsze zarządzenie dotyczy obszaru dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Chorzów, poza obszarem objętym strefą płatnego parkowania.

 § 2

Ustalić stawkę opłaty abonamentowej miesięcznej za jedno wydzielone stanowisko postojowe zastrzeżone „kopertą” w wysokości 200 zł brutto.

 § 3

Szczegóły dotyczące wyznaczania i użytkowania wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych „kopertą” zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 4

Wzór umowy dotyczącej abonamentu na wydzielone stanowisko postojowe zastrzeżone „kopertą” stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 5

Wzór wniosku o wyznaczenie wydzielonego stanowiska postojowego zastrzeżonego „kopertą” stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 § 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2020-04-02
utworzony: 26-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu