Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.89.2020

Zarządzenie Nr OR . 89 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 kwietnia 2020 roku

w sprawie tymczasowego wydłużenia godzin otwarcia placówek handlu detalicznego na terenie Miasta Chorzów na okres stanu epidemii

Na podstawie art.41 ust.2 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) oraz na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W związku ze stanem epidemii, w celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców Miasta Chorzów, zezwala się na prowadzenie całodobowo działalności handlowej w placówkach handlu detalicznego, położonych w Chorzowie, od dnia 1 kwietnia 2020 roku do odwołania.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Działalności Gospodarczej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

  1. Zarządzenie podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chorzów oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chorzów.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2020-04-06
utworzony: 26-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu