Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.91.2020

Zarządzenie Nr OR . 91 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 kwietnia 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.40.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie określenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.40.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie określenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pierwszą okresową ocenę pracowników samorządowych na zasadach określonych regulaminem, o którym mowa w § 1 przeprowadza się w okresie od 3 lutego do 30 czerwca 2020 roku.”.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Biur Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wilk-Wojtowicz, dnia: 2020-04-06
utworzony: 07-04-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu