Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.92.2020

Zarządzenie Nr OR . 92 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 kwietnia 2020 roku

w sprawie  przedłużenia okresu refundacji poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973) Prezydent Miasta Chorzów w związku z pandemią COVID-19

zarządza:

§ 1.

Wydłuża się do dnia 31 maja 2020 r. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wskazany w § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr OR.257.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Chorzów, okres uprawniający do refundacji poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, który zakończył się w terminie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Sandra Gzella-Warzocha, dnia: 2020-04-10
utworzony: 07-04-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu