Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.93.2020

Zarządzenia Nr OR . 93 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1352 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 263) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów uzgodniony z działającą w zakładzie organizacją związkową w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr OR.208.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020r.

§ 4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia - Regulamin ZFŚS:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2020-04-14
utworzony: 07-04-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu