Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.94.2020

Zarządzenia Nr OR . 94 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1352 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 263) w związku z § 3 ust. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Chorzów Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Mając na względzie właściwe dysponowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołuje się Komisję Socjalną w Urzędzie Miasta Chorzów w składzie

  1. Adam Szeja - Przedstawiciel Pracodawcy
  2. Adrian Głowacz - Przedstawiciel Pracodawcy
  3. Monika Bodera - Przedstawiciel upoważniony przez zarząd działającej w Urzędzie Miasta Chorzów organizacji związkowej.

§ 2

Komisja działa w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2020-04-14
utworzony: 07-04-2020 / modyfikowany: 29-09-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu