Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.96.2020

Zarządzenie Nr OR . 96 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia porządkowego Nr OR.76.2020 z dnia 16 marca 2020 roku

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Uchylić Zarządzenie Nr OR.76.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie tymczasowego zakazu handlu na terenie targowisk położonych w Chorzowie zmienione Zarządzeniem Nr OR.77.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 marca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.76.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego zakazu handlu na terenie targowisk położonych w Chorzowie.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Chorzowie.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się II Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Jarosław Wyderka, dnia: 2020-04-15
utworzony: 15-04-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu