Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.97.2020

Zarządzenie Nr OR . 97 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie: tymczasowego ustalenia terminu identyfikacji i analizy ryzyka w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)

Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

  1. Ustala się termin 31 maja 2020 roku na dokonanie identyfikacji i analizy ryzyka w obszarze działania swojej komórki przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.
  2. Ustala się termin 30 czerwca 2020 roku na opracowanie raportu z analizy ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie przez GIBI i IOD.

§ 2

Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów/Kierowników Biur oraz podległych pracowników do zapoznania się z niniejszym Zarządzeniem.

§ 3.

Nadzór na wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2020-04-16
utworzony: 15-04-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu