Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.101.2020

Zarządzenie Nr OR . 101 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów|
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194), w związku z art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040  z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum w Chorzowie

zarządza:

§ 1.

 1. Powołuje się Pana Janusza Mokrosza na stanowisko Dyrektora Muzeum w Chorzowie.
 2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 27 kwietnia 2020r. do dnia 26 kwietnia 2023r.
 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Muzeum w Chorzowie na okres oznaczony w ust.2.
 4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 27 kwietnia 2020r.

 Prezydent Miasta Chorzówosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-04-23
utworzony: 23-04-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu