Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.103.2020

Zarządzenie Nr OR . 103 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Miłej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 2, w związku z art. 6 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XIII/214/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej na rzecz Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Przekazać w drodze darowizny prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym: 643/72 o powierzchni 24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003544/0 – na rzecz Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o.

§ 2.

Darowizny dokonuje się z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kulawik, dnia: 2020-04-30
utworzony: 23-04-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu