Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.107.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.228.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 02.11.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 107 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r, poz. 506 z późn zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W cenniku obowiązującym na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

-  Dział "Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu" otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPISOWE

I INNE USŁUGI

W ZAKRESIE

WSTĘPU

 

Turniej tenisa stołowego:

- osoby do 16 lat

5 zł brutto(w tym VAT)

- osoby powyżej 16 lat

10 zł brutto (w tym VAT)

- kategoria OPEN

10 zł brutto (w tym VAT)

Świąteczny turniej tenisa stołowego

2 zł brutto (wtym VAT)

Turniej tenisa ziemnego

10 zł brutto/osoba

Turniej padla

20 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Turniej streetball'a

20 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Turniej siatkówki plażowej

20 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Turniej o Złotą rakietę MORiS

20 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Chorzowska Liga Futsalu

2000 zł brutto/zespół

Puchar Ligi

200 zł brutto/zespół

Biegi Przełajowe :

- osoby powyżej 16 lat

5 zł brutto (w tym VAT)

- członkowie TKKF

2 zł brutto (w tym VAT)

- dzieci i młodzież do 16 lat

1 zł brutto (w tym VAT)

Zawody narciarskie

60 zł brutto (w tym VAT)

Wycieczki dzieci w czasie wakacji zimowych i letnich

10/15/20/25/30 zł brutto (w tym VAT)

Urodziny na basenie - 2 godz. (dla max.12 osób) w tym 45 min. zabawy

w basenie

160 zł brutto (w tym VAT)

Święto wody

5 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Szkółka Padla

180 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Turniej Badmingtona

25 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Rodzinny Rajd Rowerowy

5 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Imprezy rekreacyjne

i sportowe

1 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Chorzowska Liga Padla

300 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Chorzowska Liga Siatkówki Plażowej

50 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Chorzowska Liga Koszykówki

50 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Bieg Chorzowska Dycha

30/40/50 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Wieczór saunowy

60 zł brutto (w tym VAT)

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2020-04-30
utworzony: 29-04-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu