Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.109.2020

Zarządzenie Nr OR . 109 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3 i ul. Ratuszowej 5

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) i uchwały NR XXI/347/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3 i ul. Ratuszowej 5, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy nieruchomości zabudowanej obiektem użytkowym wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3722/290 o powierzchni 2293 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00050329/1 oraz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 5, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 5336/290 o powierzchni 549 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00050924/2 – na 30 lat.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.133.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2020-04-30
utworzony: 29-04-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu