Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.112.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.44.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.02.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 112 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.165.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 38a ust.1oraz ust. 5 – 9, art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z pózn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.165.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017r., określający skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017-2020 otrzymuje następujące brzmienie :

„W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017 – 2020 wchodzą:

 1. Przewodniczący Komisji- Andrzej Kotala.
 2. Przedstawiciele powołani w trybie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
  1) Marcin Michalik,
  2) Grażyna Kosińska-Jokel,
  3) Jacek Króliczek.
 3. Przedstawiciele Rady Miasta:
  1) Waldemar Kołodziej,
  2) Barbara Tabin.
 4. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji:
  1) Grzegorz Kasprzyk,
  2) Arkadiusz Bień.
 5. Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej  - Katarzyna Małecka - Kowalczyk.
 6. Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP – Paweł Nalepka.
 7. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień – Piotr Rancia.
 8. Przedstawiciel Straży Miejskiej - Izabela Jaron.

 § 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 § 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2020-05-26
utworzony: 04-05-2020 / modyfikowany: 24-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu