Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.113.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.182.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 19.07.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 113 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury.

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

Ustalić zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.31.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury oraz Zarządzenie Nr OR.227.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2018 roku o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2020-05-18
utworzony: 22-05-2020 / modyfikowany: 19-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu