Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.116.2020

Zarządzenie Nr OR . 116 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.82.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze Miasta Chorzów.

Na podstawie  § 4 ust.4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze Miasta Chorzów stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/49/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W zarządzeniu nr OR.82.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2019 w § 2 skreśla się pkt. 5.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Anna Desol, dnia: 2020-05-27
utworzony: 22-05-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu