Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.121.2020

Zarządzenie Nr OR . 121 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Grabowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713).

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Skrócić do dnia 21.05.2040 r. okres trwania użytkowania wieczystego ustanowionego do działki oznaczonej numerem geodezyjnym 329/4 o powierzchni 46 m², położonej w Chorzowie przy ul. Grabowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00011764/7.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Anna Dybek, dnia: 2020-05-28
utworzony: 28-05-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu