Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.124.2020

Zarządzenie Nr OR . 124 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej i Obrońców Chorzowa na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej 18, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 688/4 o powierzchni 1.108 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008241/1 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.
 2. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej 62, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 972/17 o powierzchni 9.047 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00010794/9 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.
 3. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Obrońców Chorzowa 5-9, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 594/4 o powierzchni 1.278 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00007011/3 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.
 4. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Obrońców Chorzowa 14, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 671/4 o powierzchni 2.487 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008241/1 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

1) na działce nr 688/4 – 24,30 m²;
2) na działce nr 972/17 – 99,40 m²,
3) na działce nr 594/4 – 29,40 m²,
4) na działce nr 671/4 – 4,10 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załącznikach nr 1-3 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 24.118,83, zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 19.121,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 4.397,83 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatów szacunkowych w wysokości 600,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-05-28
utworzony: 28-05-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu