Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.127.2020

Zarządzenie Nr OR . 127 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 101/3 o powierzchni 132 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00023536/7 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.
 2. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 102/5 o powierzchni 3.131 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00023536/7 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.
 3. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 103/6 o powierzchni 1.300 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00023536/7 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.
 4. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 104/6 o powierzchni 5.021 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00023536/7 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.
 5. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 266/11 o powierzchni 222 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008590/2 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.
 6. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 269/1 o powierzchni 755 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008590/2 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.
 7. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 272/1 o powierzchni 1.036 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008590/2 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.
 8. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 275/2 o powierzchni 1.470 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008590/2 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.
 9. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 548/10 o powierzchni 6.623 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00008590/2 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest odpowiednio:

 1. na działce nr 101/3 – do powierzchni 2,36 m²,
 2. na działce nr 102/5 – do powierzchni 67,77 m²,
 3. na działce nr 103/6 – do powierzchni 34,23 m²,
 4. na działce nr 104/6 – do powierzchni 128,96 m²,
 5. na działce nr 266/11 – do powierzchni 3,05 m²,
 6. na działce nr 269/1 – do powierzchni 20,22 m²,
 7. na działce nr 272/1 – do powierzchni 23,59 m²,
 8. na działce nr 275/2 – do powierzchni 31,30 m²,
 9. na działce nr 548/10 – do powierzchni 10,69 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załącznikach nr 1-3 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 3.676,35 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 2.745,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 631,35 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatów szacunkowych w wysokości 300,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-06-05
utworzony: 01-06-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu