Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.133.2020

Zarządzenie Nr OR . 133 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz uchwały nr  XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1

Traci moc zarządzenie Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz zarządzenie Nr OR.98.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 2

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.
  2. Nadzór na realizacją zarządzenia sprawuje III Zastępca Prezydenta Miasta.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2020-06-09
utworzony: 10-06-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu