Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.135.2020

Zarządzenie Nr OR . 135 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.52.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz.502 ze zm.) na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi uzgodnionych z radą pedagogiczną i radą rodziców.

zarządzam:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.52.2020r. z dnia 11 lutego 2020r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2020-06-16
utworzony: 10-06-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu