Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.147.2020

Zarządzenie Nr OR . 147 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR/25/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania w sprawach umorzeń należności wynikających z gospodarowania lokalami usytuowanymi w budynkach będących własnością prywatną, a pozostających w dyspozycji Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713), Prezydent Miasta Chorzów  

zarządza:

§ 1.

Uchyla się Zarządzenie nr OR/25/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania w sprawach umorzeń należności wynikających z gospodarowania lokalami usytuowanymi w budynkach będących własnością prywatną, a pozostających w dyspozycji Miasta Chorzów.

§ 2.

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.
  2. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje III Zastępca Prezydenta Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Wypiór, dnia: 2020-07-15
utworzony: 08-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu