Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.159.2020

Zarządzenie Nr OR . 159 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie sprzedaży trzech udziałów Miasta Chorzów każdy wynoszący po 1/10 części w nieruchomości,   położonej w Chorzowie za ul. Racławicką 20 a wraz ze sprzedażą usytuowanych na niej garaży murowanych, wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXIII/388/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie sprzedaży trzech udziałów Miasta Chorzów każdy wynoszący po 1/10 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie za ul. Racławicką 20 a wraz ze sprzedażą usytuowanych na niej garaży murowanych, wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż trzech udziałów Miasta Chorzów, każdy wynoszący po 1/10 części wraz ze sprzedażą usytuowanych na nich garaży murowanych, wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie za ul. Racławicką 20, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 4244/178 o powierzchni 318 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006985/4.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-07-24
utworzony: 27-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu