Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.162.2020

Zarządzenie Nr OR . 162 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ulicy Klonowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXV/486/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Klonowej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Klonowej, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 1230/4 o powierzchni 157 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00019443/7,

- 1231/4 o powierzchni 122 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00019443/7.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-07-27
utworzony: 27-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu