Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.164.2020

Zarządzenie Nr OR . 164 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie cofnięcia upoważnień i pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

Na podstawie art. 33 ust. 5, w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Cofnąć z dniem 30 lipca 2020 roku wszystkie upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone przez Prezydenta Miasta Chorzów  Pani Bożenie Antończyk – Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2020-07-27
utworzony: 27-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu