Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.165.2020

Zarządzenie Nr OR . 165 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXII/359/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wzniesionego przez osobę fizyczną.

Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 3/14 o powierzchni 50 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013713/9 wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego przez osobę fizyczną ze środków własnych.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-07-29
utworzony: 27-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów