Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.167.2020

Zarządzenie Nr OR . 167 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXIV/407/20 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 398/72 o powierzchni 312 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numeremKA1C/00044696/9,

2) 623/72 o powierzchni 68 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numeremKA1C/00003544/0,

3) 624/72 o powierzchni 98 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numeremKA1C/00003544/0.

Łączna powierzchnia 478 m2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-07-29
utworzony: 28-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu