Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.168.2020

Zarządzenie Nr OR . 168 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu, położonego w Chorzowie przy ulicy Trzynieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XIV/233/19 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, położonego w Chorzowie przy ul. Trzynieckiej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Oddać w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego grunt, stanowiący własność Miasta Chorzów, położony w Chorzowie przy ul. Trzynieckiej, obejmujący działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 5262/183 o powierzchni 62 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006837/2.

§ 2.

Ustalić termin trwania użytkowania wieczystego na okres do 99 lat.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-07-29
utworzony: 28-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu