Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.172.2020

Zarządzenie Nr OR . 172 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.35.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz § 2 pkt 5 uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, Prezydent Miast Chorzów zarządza:

§ 1.

W § 1 zarządzenia Nr OR.35.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych dokonuje się zmiany w składzie Komisji ds. Lokalowych w następujący sposób:

1) odwołuje się ze składu Komisji ds. Lokalowych Panią Grażynę Kaźmierczak – II Zastępcę Przewodniczącego  - przedstawiciela Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie,

2) powołuje się do składu Komisji ds. Lokalowych Panią Joannę Koziej - przedstawiciela Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

§ 2.

Nadzór na wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2020-08-18
utworzony: 21-08-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu