Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.175.2020

Zarządzenie Nr OR . 175 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2020r. poz. 713) w związku z art. 10 ust.1 pkt 2 oraz art. 127 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 910).

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

Określić zasady organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

§ 2.

Szczegółowe zasady organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2020-08-24
utworzony: 21-08-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu