Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.176.2020

Zarządzenie Nr OR . 176 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch udziałów Miasta Chorzów wynoszących po 1/185 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanych na niej garaży murowanych, wybudowanych ze środków własnych osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXIII/382/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dwóch udziałów Miasta Chorzów wynoszących po 1/18 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanych na niej garaży murowanych, wybudowanych ze środków własnych osób fizycznych.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Oddać w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwa udziały Miasta Chorzów wynoszące po 1/18 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 2/43 o powierzchni 356 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00010639/5 wraz ze sprzedażą usytuowanych na niej garaży murowanych, wybudowanych przez osoby fizyczne ze środków własnych.

§ 2.

Ustalić termin trwania użytkowania wieczystego na okres do 45 lat.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-08-24
utworzony: 25-08-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu