Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.186.2020

Zarządzenie Nr OR . 186 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Chorzowie.

Na podstawie § 11h ust.1a pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493), w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 910) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Przedłużenie powierzenia Pani Izabeli Grabiańskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 z siedzibą przy ul. 3-go Maja 78 w Chorzowie.

§ 2.

Przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 następuje na okres od dnia 01 września 2020r. do dnia 31 sierpnia 2021r.

§ 3.

Obowiązki i uprawnienia Pani Izabeli Grabiańskiej, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-08-26
utworzony: 26-08-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu