Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.200.2020

Zarządzenie Nr OR . 200 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Katowicach przy ul. Hetmańskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr IX/158/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Katowicach przy ul. Hetmańskiej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału Miasta Chorzów, wynoszącego 42/1440 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Katowicach przy ul. Hetmańskiej, stanowiącej współwłasność Miasta Chorzów i osób fizycznych, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 41/2 o powierzchni 840 m2, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1K/00063058/2 – na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Adrian Kasprzak, dnia: 2020-08-26
utworzony: 26-08-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu