Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.203.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.203.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 02.11.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 203 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) oraz § 6. ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Powołać Stałą Komisję Inwentaryzacyjną składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów w następującym składzie:

 1. Rafał Kutynia (Samodzielne stanowisko ds. Inwentaryzacji) – Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka Mościńska (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych) – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Aleksandra Grądys (Wydział Budżetu i Analiz) – Członek Komisji
 4. Ewelina Korcz (Wydział Księgowości) – Członek Komisji
 5. Marta Szmyra (Wydział Budżetu i Analiz) – Członek Komisji
 6. Barbara Juranek (Wydział Spraw Obywatelskich) – Członek Komisji
 7. Marcin Ciszewski (Wydział Zasobów Komunalnych) – Członek Komisji

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

 1. Traci moc Zarządzenie Nr Or.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr Or.134.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2014 roku o zmianie  Zarządzenia Nr Or.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.
 3. Traci moc Zarządzenie Nr Or.234.2015  Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2015 roku o zmianie Zarządzenia Nr Or.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.
 4. Traci moc Zarządzenie Nr Or.220.2016  Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr Or.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.
 5. Traci moc Zarządzenie Nr Or.196.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr Or.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.
 6. Traci moc Zarządzenie Nr Or.54.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr Or.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.
 7. Traci moc Zarządzenie Nr OR.38.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2020-09-16
utworzony: 07-09-2020 / modyfikowany: 03-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu