Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.214.2020

Zarządzenie Nr OR . 214 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 października 2020 roku

w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji propozycji zadań do realizacji w ramach 8. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 506) w zw. z § 5 ust. 1 Regulaminu 8. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/434/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta Chorzów na rok 2021, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a

§ 1.

Powołać Komisję ds. weryfikacji propozycji zadań do realizacji w ramach 8. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów, w składzie:

 1. Joanna Pietrzyba-Waszczak – Przewodnicząca komisji – Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
 2. Małgorzata Culak – członek zespołu roboczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
 3. Agata Beryt – członek komisji – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
 4. Agnieszka Koszenbar – członek komisji – Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 5. Aleksandra Bylica – członek komisji – Wydział Geodezji
 6. Natalia Kapała – członek komisji – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 7. Aleksandra Krzyżanowska – członek komisji – Miejski Dom Kultury „Batory”
 8. Marcin Krzemień – członek komisji – Miejski Dom Kultury „Batory”
 9. Anna Pacyna – członek komisji – Chorzowskie Centrum Kultury
 10. Aleksander Stodółka – członek komisji – Zakład Komunalny „PGM”
 11. Alicja Kwiecień – członek komisji – Młodzieżowy Dom Kultury
 12. Adam Lapski – członek komisji – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
 13. Agnieszka Nowak-Czop – członek komisji – Wydział Zdrowia
 14. Bogdan Neukirch – członek komisji – Wydział Inwestycji Komunalnych
 15. Karolina Kubiś – członek komisji – Wydział Polityki Społecznej
 16. Anna Desol – członek komisji – Wydział Usług Komunalnych i Ekologii
 17. Adrian Kasprzak – członek komisji – Wydział Zarządzania Nieruchomościami
 18. Monika Pietrzykowska – członek komisji – Wydział Edukacji
 19. Jarosław Barteczko – członek komisji – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
 20. Marta Jakubczyk – członek komisji – Centrum Integracji Międzypokoleniowej
 21. Halina Bulanda – członek komisji - Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Natalia Franiasz, dnia: 2020-10-07
utworzony: 07-10-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu