Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.219.2020

Zarządzenie Nr OR . 219 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”.

Na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia procedury postepowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”

w następującym składzie:

 1. Jadwiga CUDZICH - Przewodniczący Komisji
 2. Teresa GABOR - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Irena ŚWIERCZYŃSKA - Członek Komisji
 4. Dorota SZOŁTYSEK - Sekretarz Komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadania oraz określenie wysokości dotacji na ich finansowanie.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodniczący (w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2020-10-13
utworzony: 12-10-2020 / modyfikowany: 14-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu