Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.220.2020

Zarządzenie Nr OR . 220 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. dostępności  

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) w związku z art.31ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Powołać Zespół Roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informatyczno-komunikacyjnej w następującym składzie:
  1) Członek zespołu – Pani Maria Mróz
  2) Członek zespołu - Pan Radosław Szmyra
  3) Członek zespołu - Pan Adam Szeja,
  4) Członek zespołu - Pani Marzena Woźniak
  5) Członek zespołu - Pani Barbara Woźniak
  6) Członek Zespołu – Pan Bogdan Neukirch

§ 2.

 1. Do zadań Zespołu Roboczego ds. dostępności należy w szczególności:
  1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Chorzów,
  2) uczestnictwo w spotkaniach i sprawach związanych z pracą Koordynatora i Zespołu Roboczego ds. dostępności
  3) pomoc w przygotowaniu i koordynacji wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art.6 ustawy z dni 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4) wsparcie Koordynatora ds. dostępności w monitorowaniu działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  5) przygotowywanie  bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  6) przygotowywanie rekomendacji planu działania w zakresie realizowanych zadań
  7) współtworzenie raportu o stanie  zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i przekazanie go do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

 § 3.

 1. Zobowiązuje się:
  1) Pracowników Urzędu Miasta Chorzów do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora i Zespołu Roboczego w zakresie realizacji zadań.
  2) Kierowników jednostek organizacyjnych do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem i Zespołem Roboczym ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informatyczno-komunikacyjnej.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Koordynator ds. dostępności lub wyznaczona przez niego osoba.
 2. Zespół Roboczy ds. dostępności w zakresie realizowanych zadań podlega Prezydentowi Miasta
 3. Obsługę administracyjno- organizacyjną Koordynatora i Zespołu Roboczego ds. dostępności w zakresie realizacji zadań zapewnia pracownik sekretariatu Biura Inspektora Ochrony Danych.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności oraz członkom zespołu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2020-10-13
utworzony: 12-10-2020 / modyfikowany: 04-01-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu