Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.227.2020

Zarządzenie Nr OR . 227 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami,
 3. Członek Komisji – Dyrektor Wydziału Geodezji,
 4. Członek Komisji – Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii,
 5. Członek Komisji – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,
 6. Członek Komisji – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

§ 2.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej – pracy Komisji przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 3.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji – pracy Komisji przewodniczy osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta.

§ 4.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Dyrektorów Wydziałów powołanych do pracy w Komisji Przetargowej – ich zadania przejmują Zastępcy Dyrektorów lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 6.

Tracą moc Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów:

 1. Zarządzenie Nr OR.14.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 2. Zarządzenie Nr OR.115.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR.14.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 3. Zarządzenie Nr OR.222.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.14.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 4. Zarządzenie Nr OR.124.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.
 5. Zarządzenie Nr OR.224.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2020-10-28
utworzony: 30-10-2020 / modyfikowany: 03-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu