Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.234.2020

Zarządzenie Nr OR . 234 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z programów do wideokonferencji w Urzędzie Miasta w Chorzowie

na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 i art. 94 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1320),

Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza

§ 1

Wprowadza się regulamin korzystania z programów do prowadzenia wideokonferencji w Urzędzie Miejskim w Chorzowie, stanowiący załącznik nr 1* do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur, a nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

*załącznik do użytku wewnętrznegoosoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2020-11-13
utworzony: 13-11-2020 / modyfikowany: 13-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu