Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.236.2020

Zarządzenie Nr OR . 236 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 listopada 2020 roku

w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Pracownikom Urzędu Miasta, zatrudnionym na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę na czas nieokreślony albo czas określony dłuższy niż 1 rok przysługuje ryczałt w wysokości 50,00 zł za szczepienie przeciwko grypie.

§ 2.

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej Funkcjonariuszom Straży Miejskiej, Dyrektorów Wydziałów – pracownikom, w stosunku do których zachodzi konieczność przeprowadzenia szczepień ochronnych związanych z zagrożeniami wynikającymi z wykonywanymi przez nich obowiązkami służbowymi, koszty szczepień ochronnych ponosi Urząd Miasta Chorzów.

§ 3.

Wypłata ryczałtu, o którym mowa w § 1, nastąpi przelewem na konto bankowe w terminie 30 dni od przedłożenia w Wydziale Organizacyjnym i Kadr kopii faktury VAT za wykonaną usługę zawierającą dane pracownika.

§ 4.

Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur zobowiązuje się do zapoznania pracowników z postanowieniami niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR/7/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Adrian Glowacz, dnia: 2020-11-10
utworzony: 17-11-2020 / modyfikowany: 19-10-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu