Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.242.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.52.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 09.03.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 242 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania do opłat pobieranych w 2020 przez uczelnie lub placówki doskonalenia nauczycieli za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm) w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z póź. zm), Uchwały Nr XXV/411/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1

Przyjąć Regulamin dofinansowania do opłat pobieranych przez uczelnie lub placówki doskonalenia  nauczycieli za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji oraz Dyrektorom szkół i placówek w Chorzowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Monika Pietrzykowska, dnia: 2020-11-25
utworzony: 25-11-2020 / modyfikowany: 10-03-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu