Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.245.2020

Zarządzenie Nr OR . 245 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów|
z dnia 3 grudnia 2020 roku

w sprawie składania przez kierowników jednostek podległych informacji dot. ochrony danych osobowych w podległej jednostce

na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza

 § 1

Wprowadza się obowiązek składania przez kierowników jednostek podległych Miastu informacji dot. ochrony danych osobowych w kierowanych przez nich placówkach.

 § 2

Do dnia 31 stycznia każdego roku do Biura Inspektora Ochrony Danych należy złożyć informację na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek podległych, a nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2020-12-03
utworzony: 01-12-2020 / modyfikowany: 04-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu