Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.244.2020

Zarządzenie Nr OR . 244 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 grudnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Wyznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokale mieszkalne wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie, stanowiące własność Miasta Chorzów, położone w Chorzowie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Szczygieł, dnia: 2020-12-01
utworzony: 01-12-2020 / modyfikowany: 04-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu