Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.247.2020

Zarządzenie Nr OR . 247 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, na terenie miasta Chorzów.

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art.379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zmianami), art.155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zmianami) oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadzić procedurę kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów. Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Chorzowie.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr OR.47.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, na terenie miasta Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2020-12-09
utworzony: 04-12-2020 / modyfikowany: 17-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu