Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.251.2020

Zarządzenie Nr OR . 251 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2365 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W Procedurze postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r., wprowadza się zmianę poprzez nadanie nowego brzmienia Załącznikowi nr 1 - Wzór oferty na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Cudzich, dnia: 2020-12-10
utworzony: 10-12-2020 / modyfikowany: 10-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu