Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.254.2020

Zarządzenie Nr OR . 254 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 grudnia 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały nr XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1

W cenniku obowiązującym na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

-  Dział " Lodowiska ul. Katowicka 6, ul. Rynek 1" otrzymuje brzmienie:

 

        

           Lodowiska

       ul. Katowicka 6

          ul. Rynek 1

 

 

BILETY WSTĘPU normalny

7 zł brutto/godz. (w tym VAT)

BILETY WSTĘPU ulgowy

5 zł brutto/godz. (w tym VAT)

WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW

1 para

7 zł brutto/godz. (w tym VAT)

SZLIFOWANIE ŁYŻEW 1 para

5 zł brutto           (w tym VAT)

Karnet imienny 10 wejść

50 zł brutto         (w tym  VAT)

Karnet imienny  5 wejść

30 zł brutto         (w tym VAT)

Rękawiczki - sprzedaż

  9 zł brutto/para (w tym VAT)

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2020-12-10
utworzony: 17-12-2020 / modyfikowany: 28-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu