Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.260.2020

Zarządzenie Nr OR . 260 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 grudnia 2020 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR.222.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy i zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Chorzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W § 1 pkt 6 po ostatnim przecinku dodaje się „ za wyjątkiem dnia 31 grudnia 2020 roku, w którym obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7.15 – 11.45.”

 § 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr OR.222.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2020r. nie ulegają zmianie.

 § 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur, a nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 § 4.

Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej zobowiązuje się do podania informacji, o których mowa w § 1 do publicznej wiadomości.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 roku.

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-12-28
utworzony: 23-12-2020 / modyfikowany: 28-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu